Tutvustus

Al-Anon loodi alkohoolikute lähedaste vastastikute toetuse jagamiseks USAs 1948. aastal. Eesti esimene Al-Anoni koosolek toimus 8. oktoobril 1993.

Al-Anoni pererühmad kujutavad endast alkohoolikute sugulastest ja sõpradest koosnevat kaaslaskonda, kuhu kuulujad jagavad oma kogemusi, jõudu ja lootust, et lahendada ühiseid probleeme. Me usume, et alkoholism on perehaigus ja et suhtumise muutumine võib aidata kaasa tervenemisele.

Rühma võib tulla igaüks, kes kannatab või on kannatanud sellepärast, et lähedane inimene joob.

Al-Anon ei püüa alkohoolikut kainusele manitseda, vaid keskendub igaühe võimalusele muuta oma elunägemust, et me kõik võiksime elada tervemalt ja iseseisvamalt. Al-Anoni rühm aitab alkohooliku lähedasel võita oma hirme ja ebakindlust. Meie eesmärk on distantseeruda alkohoolikust — aga see ei tähenda ilmtingimata joodiku mahajätmist, vaid näiteks seda, et lähedane laseb alkohoolikul ise vastutada oma joomise tagajärgede eest.

Al-Anon ei ole seotud ühegi ususekti ega usutunnistusega, samuti mitte mingi ametiasutuse ega poliitilise organisatsiooniga. Jumalast räägitakse selles tähenduses, et inimene ei või ja tal pole vajagi hakkama saada oma jõul. Al-Anonisse kuulub maailma kõigi kirikute liikmeid ja ka ateiste. Igaüks võib jääda oma nägemuse juurde Kõrgemast Jõust.

Liikmemaksu ei ole. 7. Traditsioon ütleb, et Al-Anon on vabatahtlike annetuste kaudu isemajandav. Me ei võta vastu mingeid toetusi väljastpoolt, rühma kulutuste katteks jätame oma võimaluste kohase summa anonüümselt rühma kassasse.

Al-Anonil on ainult üks eesmärk: aidata alkohoolikute perekondi. Me rakendame ise Anonüümsete Alkohoolikute12 Sammu ja 12 Traditsiooni programmi, et toetada ja lohutada alkohoolikute pereliikmeid, mõista ja julgustada alkohoolikut ning arendada iseennast sisemiselt.

Al-Anoni edu aluseks on ühtsus ja anonüümsus. Me ei kasuta oma jutus teiste nimesid ega ka enda täisnime. Põhimõtteliselt me ei tea, kes on kes, ning siin kuuldust ei räägi me kunagi kuskil mujal. Koosolekul räägib igaüks kordamööda oma elusituatsioonist, kogemustest, mõtetest ja tunnetest, toetudes 12 Sammu programmile. Me väldime nii nõuandmist kui kriitikat, “Sina…” ja “Tema…” vormis lauseid ning laiemas mõttes üldse keskendumist teistele inimestele. Koosolekul rääkimine on vabatahtlik: meelerahu võib saavutada ka teiste jutustustest vaikselt õppides.

Iga koosoleku kavas on tavaliselt üks Samm, mille loeb enne teistele sõna andmist ette vabatahtlik koosoleku juhataja.

Kas te kasvasite üles koos alkoholiprobleemiga?

Kas te muretsete oma lähedase joomise pärast?

Kas teie noort elu on mõjutanud lähedase joomine?