12 sammu

 1. Me tunnistasime, et oleme jõuetud alkoholi ees – et meie elu oli muutunud juhitamatuks.

 2. Hakkasime uskuma, et mingi meist suurem Jõud võib anda meile tagasi terve mõistuse.

 3. Tegime otsuse anda oma tahe ja elu Jumala hoolde,nii nagu meie Teda mõistame.

 4. Tegime endale põhjaliku ja kartmatu kõlbelise ülevaatuse.

 5. Tunnistasime Jumalale, iseendale ja ühele teisele inimesele oma pahategude täpse olemuse.

 6. Olime täiesti valmis, et Jumal eemaldaks kõik need iseloomuvead.

 7. Palusime Teda alandlikult eemaldada meie puudused.

 8. Panime kirja, kellele oleme halba teinud, ja soovisime neile olnut heastada.

 9. Heastasime neile inimestele tehtud kahju vahetult, kus võimalik, kui see ei haavanud neid või kedagi teist.

 10. Jätkasime eneseuuringut ja kui eksisime, tunnistasime seda kohe.

 11. Püüdsime palve ja meditatsiooni abil parandada oma kontakti Jumalaga, nii nagu meie Teda mõistame; me palusime ainult seda, et me teaksime, mis on Tema tahe, ja et meil oleks jõudu seda teostada.

 12. Olles nende sammude tulemusel kogenud kirgastumist, püüdsime seda teisteni viia ja kasutada neid põhimõtteid kõigis oma tegemistes.