12 traditsiooni

 1. Esmatähtis on kogu rühma heaolu; igaühe isiklik areng sõltub ühtsusest.
 2. Meie rühmal pole muud autoriteeti kui armastav Jumal, nagu ta iganes avaldub rühma südametunnistuses. Meie liidrid ei valitse, me oleme usaldanud nad rühma teenima.
 3. Alkohoolikute lähedased, kes on kogunenud üksteist vastastikku abistama, võivad nimetada end Al-Anoni Pererühmaks eeldusel, et neil pole rühmana mingeid teisi sidemeid. Liikmeksoleku ainsaks tingimuseks on see, et mõnel sugulasel või sõbral on alkoholiprobleem.
 4. Iga rühm on autonoomne, välja arvatud küsimustes, mis puudutavad mõnda teist rühma või Al-Anoni ja AAd tervikuna.
 5. Igal Al-Anoni rühmal on ainult üks eesmärk: aidata alkohoolikute perekondi. Me teeme seda, rakendadesise AA Kahtteist Sammu, mõistes ja julgustades alkohoolikut ning toetades ja lohutades alkohoolikute perekonnaliikmeid.
 6. Al-Anoni Pererühmad ei tohi kunagi toetada ega rahastada mõnd asjasse puutumatut üritust ega lasta neil meie nime kasutada, et raha-, omandi- ja prestiižiküsimused ei kallutaks meid kõrvale meie esmasest vaimsest sihist. Kuigi oleme eraldiseisev tervik, teeme alati koostööd Anonüümsete Alkohoolikutega.
 7. Iga rühm on täiesti isemajandav ja keeldub välistest annetustest.
 8. Al-Anoni Kaheteistkümnenda Sammu töö peab alati jääma mitteprofessionaalseks, kuid meie teeninduskeskused võivad palgata ka eraldi töötajaid.
 9. Meie rühmi ei tohiks kunagi organiseerida, kuid me võime luua teenindusorganeid või toimkondi, kes vastutavad otseselt nende ees, keda nad teenindavad.
 10. Al-Anoni Pererühmad ei võta seisukohta mingites välistes küsimustes, et meie nime ei kistaks avalikku vaidlusse.
 11. Meie avalikud suhted põhinevad külgetõmbel, mitte propagandal; meil on alati vaja säilitada isiklikku anonüümsust ajakirjanduses, raadios, TV-s ja filmides. Eriti hoolikalt on vaja valvata kõigi AA liikmete anonüümsust.
 12. Anonüümsus on kõigi meie traditsioonide vaimne alus, mis tuletab meile alati meelde, et põhimõtted seisavad isikutest kõrgemal.